EvanjelickýEfezským2,1

Efezským 2:1

Tak (na­pl­nil) aj vás, mŕt­vych pre vlast­né pre­stúpenie a hriechy,


Verš v kontexte

1 Tak (na­pl­nil) aj vás, mŕt­vych pre vlast­né pre­stúpenie a hriechy, 2 v ktorých ste kedysi žili pri­merane veku toh­to sveta, podľa kniežaťa moc­nos­tí vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v ne­pos­lušných synoch. 3 Medzi nimi sme aj my všet­ci žili kedysi podľa žiados­tí svoj­ho tela, vy­konávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj os­tat­ní.

späť na Efezským, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 Aj vás, ktorí ste boli mŕt­vi vo svojich pre­vineniach a vo svojich hriechoch,

Evanjelický

1 Tak (na­pl­nil) aj vás, mŕt­vych pre vlast­né pre­stúpenie a hriechy,

Ekumenický

1 Aj vy ste boli mŕt­vi vo svojich pre­stúpeniach a hriechoch,

Bible21

1 I vy jste byli mrt­ví ve svých vinách a hříších,