EvanjelickýEfezským1,5

Efezským 1:5

keď nás z lás­ky podľa milos­tivej rady svojej vôle predurčil byť Mu syn­mi skr­ze Ježiša Kris­ta


Verš v kontexte

4 Veď ešte pred stvorením sveta vy­volil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, 5 keď nás z lás­ky podľa milos­tivej rady svojej vôle predurčil byť Mu syn­mi skr­ze Ježiša Kris­ta 6 a zvelebovať slávu Jeho milos­ti, ktorou nás omilos­til v Milovanom.

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 predurčiac nás k synov­stvu ­skr­ze Ježiša Kris­ta cieľom neho podľa ľúbos­ti svojej vôle

Evanjelický

5 keď nás z lás­ky podľa milos­tivej rady svojej vôle predurčil byť Mu syn­mi skr­ze Ježiša Kris­ta

Ekumenický

5 Podľa svojej milos­tivej vôle nás predurčil, aby sme boli skr­ze Ježiša Kris­ta jeho syn­mi

Bible21

5 Ve své las­kavé vů­li nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli při­ja­ti za jeho vlastní.