EvanjelickýEfezským1,4

Efezským 1:4

Veď ešte pred stvorením sveta vy­volil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním,


Verš v kontexte

3 Požeh­naný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Kris­ta, ktorý nás v nebes­kých veciach požeh­nal v Kris­tovi Ježišovi všet­kým duchov­ným požeh­naním. 4 Veď ešte pred stvorením sveta vy­volil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, 5 keď nás z lás­ky podľa milos­tivej rady svojej vôle predurčil byť Mu syn­mi skr­ze Ježiša Kris­ta

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 tak, ako si nás v ňom vy­volil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bez­vad­ní pred ním, v lás­ke,

Evanjelický

4 Veď ešte pred stvorením sveta vy­volil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním,

Ekumenický

4 Veď ešte pred stvorením sveta si nás vy­volil, aby sme boli pred ním svätí a ne­poškvr­není v láske.

Bible21

4 V něm nás vy­vo­lil ještě před stvořením svě­ta, abychom před ním byli svatí a bez­úhonní v lás­ce.