EvanjelickýEfezským1,13

Efezským 1:13

V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo prav­dy - evan­jelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spečatení za­sľúbeným Duchom Svätým,


Verš v kontexte

12 aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už pred­tým skladali nádej v Kris­tovi. 13 V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo prav­dy - evan­jelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spečatení za­sľúbeným Duchom Svätým, 14 ktorý je záv­dav­kom nášho dedičs­tva, aby sme ako Jeho vlast­ní boli vy­kúpení na chválu Jeho slávy.

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 v ktorom aj vy počujúc slovo prav­dy, evan­jelium svoj­ho spasenia, v ktorom aj, uveriac, za­pečatení ste Svätým Duchom za­sľúbenia,

Evanjelický

13 V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo prav­dy - evan­jelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spečatení za­sľúbeným Duchom Svätým,

Ekumenický

13 V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo prav­dy, evan­jelium o svojej spáse, a uverili mu, do­stali pečať pri­sľúbeného Ducha Svätého,

Bible21

13 V něm jste i vy (když jste us­lyše­li slovo prav­dy, to­tiž evange­li­um o vaší spáse, a uvěři­li mu) byli označeni pečetí za­s­líbeného Du­cha svatého.