Evanjelický5. Mojžišova9,8

5. Mojžišova 9:8

Deuteronomium

Keď ste na Chórebe hnevali Hos­podina, tak sa roz­hneval na vás, že vás chcel vy­hubiť.


Verš v kontexte

7 Pamätaj na to a nezabúdaj, ako si hneval Hos­podina, svoj­ho Boha, na púšti; odo dňa, čo si vy­šiel z Egyp­ta, až kým ste ne­prišli na toto mies­to, priečili ste sa Hos­podinovi. 8 Keď ste na Chórebe hnevali Hos­podina, tak sa roz­hneval na vás, že vás chcel vy­hubiť. 9 Keď som vy­stúpil na vrch, aby som prijal kamen­né do­sky - do­sky zmluvy, ktorú Hos­podin uzav­rel s vami - po­budol som na vr­chu štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, nejedol som chlieb, ani vodu som ne­pil.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

8 Aj na Horebe ste popudili Hos­podina k hnevu, a Hos­podin sa roz­hneval na vás tak, že vás ch­cel zahladiť,

Evanjelický

8 Keď ste na Chórebe hnevali Hos­podina, tak sa roz­hneval na vás, že vás chcel vy­hubiť.

Ekumenický

8 Roz­hnevali ste Hos­podina na Horebe. Hos­podin sa tak na­hneval na vás, že vás chcel vy­hubiť.

Bible21

8 Po­pou­ze­li jste Hos­po­di­na i na Orébu, až se na vás rozhněval tak, že vás chtěl vy­hla­dit.