Evanjelický5. Mojžišova9,25

5. Mojžišova 9:25

Deuteronomium

Vr­hol som sa pred Hos­podina a štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí som ležal pred Ním, lebo Hos­podin riekol, že vás vy­hubí.


Verš v kontexte

24 Priečili ste sa Hos­podinovi odo dňa, čo som vás po­znal. 25 Vr­hol som sa pred Hos­podina a štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí som ležal pred Ním, lebo Hos­podin riekol, že vás vy­hubí. 26 Mod­lil som sa k Hos­podinovi tak­to: Hos­podine, Pane, nezahub svoj ľud a svoje vlast­níc­tvo, ktoré si vy­kúpil svojou veľkou mocou a ktoré si sil­nou rukou vy­viedol z Egyp­ta.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

25 A pad­núc ležal som pred Hos­podinom štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, ktoré som tam ležal, lebo Hos­podin po­vedal, že vás ide zahladiť.

Evanjelický

25 Vr­hol som sa pred Hos­podina a štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí som ležal pred Ním, lebo Hos­podin riekol, že vás vy­hubí.

Ekumenický

25 Vr­hol som sa pred Hos­podina a štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí som ležal pred ním, lebo Hos­podin po­vedal, že vás vy­hubí.

Bible21

25 Vr­hal jsem se před Hos­po­di­na, ležel jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet no­cí, když ře­kl, že vás vy­hladí.