Evanjelický5. Mojžišova9,24

5. Mojžišova 9:24

Deuteronomium

Priečili ste sa Hos­podinovi odo dňa, čo som vás po­znal.


Verš v kontexte

23 Keď vás Hos­podin po­slal z Kádeš-Bar­néy so slovami: Choďte a za­ber­te krajinu, ktorú som vám dal! spriečili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, ne­verili ste Mu a ne­počúvali ste Jeho hlas. 24 Priečili ste sa Hos­podinovi odo dňa, čo som vás po­znal. 25 Vr­hol som sa pred Hos­podina a štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí som ležal pred Ním, lebo Hos­podin riekol, že vás vy­hubí.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

24 Protivili ste sa Hos­podinovi od pr­vého dňa, k­torého som vás po­znal.

Evanjelický

24 Priečili ste sa Hos­podinovi odo dňa, čo som vás po­znal.

Ekumenický

24 Priečili ste sa Hos­podinovi od­vtedy, čo som vás po­znal.

Bible21

24 Bouři­li jste se pro­ti Hos­po­di­nu ode dne, kdy jsem vás po­znal!