Evanjelický5. Mojžišova9,23

5. Mojžišova 9:23

Deuteronomium

Keď vás Hos­podin po­slal z Kádeš-Bar­néy so slovami: Choďte a za­ber­te krajinu, ktorú som vám dal! spriečili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, ne­verili ste Mu a ne­počúvali ste Jeho hlas.


Verš v kontexte

22 Aj v Tabére, v Mas­se a v Kib­rót-Hat­taave hnevali ste Hos­podina. 23 Keď vás Hos­podin po­slal z Kádeš-Bar­néy so slovami: Choďte a za­ber­te krajinu, ktorú som vám dal! spriečili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, ne­verili ste Mu a ne­počúvali ste Jeho hlas. 24 Priečili ste sa Hos­podinovi odo dňa, čo som vás po­znal.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

23 I vtedy, keď vás bol po­slal Hos­podin z Kádeš-bar­nee po­vediac: Iďte hore a zauj­mite do dedičs­tva zem, ktorú som vám dal! po­stavili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, na od­por a ne­verili ste mu a ne­počúvali ste na jeho hlas.

Evanjelický

23 Keď vás Hos­podin po­slal z Kádeš-Bar­néy so slovami: Choďte a za­ber­te krajinu, ktorú som vám dal! spriečili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, ne­verili ste Mu a ne­počúvali ste Jeho hlas.

Ekumenický

23 Keď vás po­slal Hos­podin z Kádeš-Bar­ney slovami: Vy­stúp­te a zauj­mite krajinu, ktorú som vám dal, protivili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, ne­verili ste mu a ne­počúvali ste jeho hlas.

Bible21

23 Když vás pak Hos­po­din vy­sílal z Ká­deš-barné se slovy: „Vzhů­ru, ob­saď­te ze­mi, kte­rou jsem vám dal,“ vze­pře­li jste se příka­zu Hos­po­di­na, svého Bo­ha. Ne­věři­li jste mu a ne­po­s­lech­li ho.