Evanjelický5. Mojžišova9,2

5. Mojžišova 9:2

Deuteronomium

ľud veľký a uras­tený, Anákov­cov, o ktorých vieš a počul si hovoriť: Kto ob­stojí pred Anákov­cami?


Verš v kontexte

1 Počuj, Iz­rael, ty chceš dnes prej­sť cez Jor­dán, aby si vtiahol a ov­ládol národy väčšie a moc­nejšie, ako si ty, mes­tá veľké a po nebo opev­nené, 2 ľud veľký a uras­tený, Anákov­cov, o ktorých vieš a počul si hovoriť: Kto ob­stojí pred Anákov­cami? 3 Tak vedz dnes, že Hos­podin, tvoj Boh, ide pred tebou. On je stravujúci oheň; On ich vy­hubí, On ich po­korí pred tebou, a ty ich vy­ženieš a rých­lo zničíš, ako ti hovoril Hos­podin.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

2 veľký ľud a vy­sokej po­stavy, synov Enákových, ktorých znáš. A ty si počul hovoriť, kto v­raj obstojí pred syn­mi Enákovými?

Evanjelický

2 ľud veľký a uras­tený, Anákov­cov, o ktorých vieš a počul si hovoriť: Kto ob­stojí pred Anákov­cami?

Ekumenický

2 veľký a uras­tený ľud Anákov, o ktorých vieš, lebo si počul vravieť: Kto ob­stojí pred Anák­mi?

Bible21

2 mo­hutný a početný lid, Ana­kov­ce, o kterých víš a o ni­chž jsi slyšel: „Kdo ob­sto­jí pro­ti synům Anakovým?“