Evanjelický5. Mojžišova9,15

5. Mojžišova 9:15

Deuteronomium

Ob­rátil som sa a zo­stúpil som z vr­chu, ktorý planul ohňom, a dve do­sky zmluvy som mal vo svojich rukách.


Verš v kontexte

14 Nechaj ma, vy­hubím ich a vy­triem ich meno spod nebies; teba však urobím národom moc­nejším a počet­nejším, ako sú oni. 15 Ob­rátil som sa a zo­stúpil som z vr­chu, ktorý planul ohňom, a dve do­sky zmluvy som mal vo svojich rukách. 16 Vtedy som videl, že ste zhrešili proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a urobili ste si liate teľa, chyt­ro ste od­bočili z ces­ty, ktorú vám pri­kázal Hos­podin.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

15 Vtedy som sa ob­rátil a sišiel som s vr­chu - a vrch horel ohňom - a dve do­sky sm­luvy som niesol na oboch svojich rukách.

Evanjelický

15 Ob­rátil som sa a zo­stúpil som z vr­chu, ktorý planul ohňom, a dve do­sky zmluvy som mal vo svojich rukách.

Ekumenický

15 Ob­rátil som sa a zo­stúpil z vrchu, kým vrch planul ohňom. V rukách som mal dve tabule zmluvy.

Bible21

15 Otočil jsem se tedy a se dvě­ma des­ka­mi smlou­vy v obou ru­kou jsem se­stou­pil z ho­ry. A hora plá­la ohněm.