Evanjelický5. Mojžišova9,14

5. Mojžišova 9:14

Deuteronomium

Nechaj ma, vy­hubím ich a vy­triem ich meno spod nebies; teba však urobím národom moc­nejším a počet­nejším, ako sú oni.


Verš v kontexte

13 Vtedy mi riekol Hos­podin: Videl som ten­to ľud; veru je to ľud tvrdo­hlavý. 14 Nechaj ma, vy­hubím ich a vy­triem ich meno spod nebies; teba však urobím národom moc­nejším a počet­nejším, ako sú oni. 15 Ob­rátil som sa a zo­stúpil som z vr­chu, ktorý planul ohňom, a dve do­sky zmluvy som mal vo svojich rukách.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

14 Nechaj ma, a za­hladím ich a vy­triem ich meno zpod nebies a učiním teba národom, moc­nejším a väčším čo do počtu ako je on.

Evanjelický

14 Nechaj ma, vy­hubím ich a vy­triem ich meno spod nebies; teba však urobím národom moc­nejším a počet­nejším, ako sú oni.

Ekumenický

14 Nechaj ma, ja ich vy­hubím a vy­mažem ich meno pod nebom. Z teba však urobím národ moc­nejší a počet­nejší, než sú oni.

Bible21

14 Nech mě, ať je vy­hladím a vy­mažu je­jich jméno pod ne­bem, ale z tebe učiním národ mo­cnější a početnější, než jsou oni.“