Evanjelický5. Mojžišova9,13

5. Mojžišova 9:13

Deuteronomium

Vtedy mi riekol Hos­podin: Videl som ten­to ľud; veru je to ľud tvrdo­hlavý.


Verš v kontexte

12 Riekol mi Hos­podin: Vstaň, rých­lo zo­stúp od­tiaľto, lebo tvoj ľud, ktorý si vy­viedol z Egyp­ta, sa zvr­hol. Chyt­ro od­bočili z ces­ty, ktorú som im pri­kázal, a zhotovili si liatu mod­lu. 13 Vtedy mi riekol Hos­podin: Videl som ten­to ľud; veru je to ľud tvrdo­hlavý. 14 Nechaj ma, vy­hubím ich a vy­triem ich meno spod nebies; teba však urobím národom moc­nejším a počet­nejším, ako sú oni.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

13 A ešte mi riekol Hos­podin tak­to: Videl som ten ľud, že hľa, je to ľud tvr­dej šije.

Evanjelický

13 Vtedy mi riekol Hos­podin: Videl som ten­to ľud; veru je to ľud tvrdo­hlavý.

Ekumenický

13 Ďalej mi Hos­podin po­vedal: Vidím, že ten­to ľud je na­ozaj tvrdo­šij­ný.

Bible21

13 Hos­po­din mi teh­dy ře­kl: „Po­zo­ru­ji ten­to lid – ó, jak je tvrdošíjný!