Evanjelický5. Mojžišova9,11

5. Mojžišova 9:11

Deuteronomium

Po štyrid­siatich dňoch a štyrid­siatich nociach mi dal Hos­podin dve kamen­né do­sky - do­sky zmluvy.


Verš v kontexte

10 Hos­podin mi dal dve kamen­né do­sky popísané Božím prs­tom, a na nich boli všet­ky slová, ktoré vám v deň zhromaždenia hovoril Hos­podin na vr­chu z ohňa. 11 Po štyrid­siatich dňoch a štyrid­siatich nociach mi dal Hos­podin dve kamen­né do­sky - do­sky zmluvy. 12 Riekol mi Hos­podin: Vstaň, rých­lo zo­stúp od­tiaľto, lebo tvoj ľud, ktorý si vy­viedol z Egyp­ta, sa zvr­hol. Chyt­ro od­bočili z ces­ty, ktorú som im pri­kázal, a zhotovili si liatu mod­lu.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

11 A stalo sa po štyrid­siatich dňoch a po štyrid­siatich nociach, že mi dal Hos­podin dve kamen­né do­sky, do­sky sm­luvy.

Evanjelický

11 Po štyrid­siatich dňoch a štyrid­siatich nociach mi dal Hos­podin dve kamen­né do­sky - do­sky zmluvy.

Ekumenický

11 Po štyrid­siatich dňoch a štyrid­siatich nociach mi Hos­podin dal obi­dve kamen­né tabule, tabule zmluvy.

Bible21

11 Když uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet no­cí, Hos­po­din mi dal dvě ka­menné des­ky – des­ky smlou­vy.