Evanjelický5. Mojžišova7,23

5. Mojžišova 7:23

Deuteronomium

Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá ich tebe a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­hubené.


Verš v kontexte

22 Hos­podin, tvoj Boh, po­maly vy­ženie tieto národy spred teba; nebudeš ich môcť rých­lo vy­hubiť, aby sa nerozm­nožila proti tebe divá zver. 23 Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá ich tebe a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­hubené. 24 Ich kráľov vy­dá ti do rúk a vy­mažeš ich meno spod nebies. Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, keď ich vy­ničíš.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

23 Avšak Hospodin, tvoj Bôh, ich vydá pred tvojou tvárou a bude ich desiť veľkým desením, do­kiaľ nebudú vy­hladení.

Evanjelický

23 Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá ich tebe a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­hubené.

Ekumenický

23 No Hos­podin, tvoj Boh, ti tie národy vy­dá a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­ničené.

Bible21

23 Hos­po­din, tvůj Bůh, ti je vy­dá, a bu­dou žít v na­pro­sté hrůze, dokud ne­bu­dou vy­hlazeni.