Evanjelický5. Mojžišova6,4

5. Mojžišova 6:4

Deuteronomium

Počuj, Iz­rael! Hos­podin, náš Boh, je jediný Hos­podin.


Verš v kontexte

3 Počúvaj teda, Iz­rael, a snaž sa tak konať, aby sa ti dob­re vodilo a aby si sa veľmi rozm­nožil, ako ti sľúbil Hos­podin, Boh tvojich ot­cov, v krajine oplývajúcej mliekom a medom. 4 Počuj, Iz­rael! Hos­podin, náš Boh, je jediný Hos­podin. 5 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, celým srd­com, celou dušou a celou silou.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 Počuj, Iz­raelu, Hos­podin, náš Bôh, je jeden Hos­podin.

Evanjelický

4 Počuj, Iz­rael! Hos­podin, náš Boh, je jediný Hos­podin.

Ekumenický

4 Počuj, Iz­rael, Hos­podin je náš Boh, Hos­podin jediný.

Bible21

4 Slyš, Iz­rae­li: Hos­po­din je náš Bůh, Hos­po­din je je­diný!