Evanjelický5. Mojžišova6,14

5. Mojžišova 6:14

Deuteronomium

Ne­na­sleduj iných bohov z božs­tiev okolitých národov,


Verš v kontexte

13 Hos­podina, svoj­ho Boha, sa boj, Jemu slúž a na Jeho meno pri­sahaj! 14 Ne­na­sleduj iných bohov z božs­tiev okolitých národov, 15 aby ne­vzp­lanul hnev Hos­podina, tvoj­ho Boha, proti tebe a aby ťa ne­vyhubil z po­vr­chu zeme - lebo Hos­podin, tvoj Boh, je hor­liaci Boh upro­stred teba.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

14 Ne­poj­dete za inými boh­mi, z bohov národov, ktoré vôkol vás.

Evanjelický

14 Ne­na­sleduj iných bohov z božs­tiev okolitých národov,

Ekumenický

14 Ne­na­sleduj bohov spomedzi božs­tiev iných národov z vášho okolia, lebo Hos­podin, tvoj Boh, je žiar­livý Boh upro­stred teba.

Bible21

14 Ne­smíš následovat cizí bo­hy, žádné z bo­hů okolních národů.