Evanjelický5. Mojžišova3,29

5. Mojžišova 3:29

Deuteronomium

Zo­stali sme teda v údolí na­proti Bét-Peóru.


Verš v kontexte

27 Vy­j­di na vr­chol Pis­gy a po­zri sa na západ i na sever, na juh i na východ, a roz­hliad­ni sa vlast­nými očami, lebo ne­prej­deš cez ten­to Jor­dán! 28 Józu­ovi však daj príkaz, po­sil­ni ho a vzmuž, lebo on prej­de na čelo toh­to ľudu na druhú stranu a on mu dá do vlast­níc­tva tú krajinu, ktorú uvidíš! 29 Zo­stali sme teda v údolí na­proti Bét-Peóru.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

29 A bývali sme v doline na­proti Bét-pe­oru.

Evanjelický

29 Zo­stali sme teda v údolí na­proti Bét-Peóru.

Ekumenický

29 Zo­stali sme v údolí na­proti Bét-Peóru.

Bible21

29 A tak jsme zůsta­li v roklině na­pro­ti Bet-pe­o­ru.