Evanjelický5. Mojžišova25,17

5. Mojžišova 25:17

Deuteronomium

Pamätaj, čo ti vy­konal Amálék na ces­te, keď ste vy­chádzali z Egyp­ta,


Verš v kontexte

16 Lebo pred Hos­podinom, tvojím Bohom, je ohav­ný každý, kto to činí, každý, kto pácha bez­právie. 17 Pamätaj, čo ti vy­konal Amálék na ces­te, keď ste vy­chádzali z Egyp­ta, 18 ako ťa na ces­te na­padol a zničil tvoj za­dný od­diel, všet­kých, čo zmorení kráčali za tebou, a ty si bol vy­čer­paný a unavený - nebál sa Boha.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

17 Pamätať budeš na to, čo ti urobil Amalech na ces­te, keď ste išli z Egyp­ta,

Evanjelický

17 Pamätaj, čo ti vy­konal Amálék na ces­te, keď ste vy­chádzali z Egyp­ta,

Ekumenický

17 Pamätaj, čo ti vy­konal Amálek na ces­te, keď ste vy­chádzali z Egypta,

Bible21

17 Pa­ma­tuj, co ti pro­ve­dl Amalek na vaší cestě z Egyp­ta: