Evanjelický5. Mojžišova23,8

5. Mojžišova 23:8

Deuteronomium

Ne­maj v ošk­livos­ti Edóm­ca, lebo ti je bratom. Ne­maj v ošk­livos­ti Egypťana, lebo si býval ako cudzinec v jeho krajine.


Verš v kontexte

7 Ne­snaž sa o ich po­koj a dob­ro po všet­ky svoje dni až naveky. 8 Ne­maj v ošk­livos­ti Edóm­ca, lebo ti je bratom. Ne­maj v ošk­livos­ti Egypťana, lebo si býval ako cudzinec v jeho krajine. 9 Deti, ktoré sa im narodia v treťom po­kolení, smú vstúpiť do zhromaždenia Hos­podinov­ho.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

8 Synovia, ktorí sa im zrodia, ich tretie po­kolenie už voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho.

Evanjelický

8 Ne­maj v ošk­livos­ti Edóm­ca, lebo ti je bratom. Ne­maj v ošk­livos­ti Egypťana, lebo si býval ako cudzinec v jeho krajine.

Ekumenický

8 Necíť od­por k Edómčanovi, lebo je tvoj brat. Ne­maj od­por k Egypťanovi, lebo si býval v jeho krajine ako cudzinec.

Bible21

8 Edom­ských se však ne­straň – vž­dyť jsou to tvo­ji příbuzní. Ne­straň se ani Egypťanů – vž­dyť jsi v je­jich zemi žil jako přis­těhovalec.