Evanjelický5. Mojžišova23,26

5. Mojžišova 23:26

Deuteronomium

Keď voj­deš do obilia svoj­ho blížneho, smieš si na­tr­hať klasy rukou, avšak kosákom ne­smieš za­kosiť do obilia svoj­ho blížneho.


Verš v kontexte

24 Avšak usilov­ne za­chovávaj, čo vy­šlo z tvojich úst, a splň, čo si sľúbil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ako dob­rovoľnú obeť, ako si to vy­riekol vlast­nými ús­tami. 25 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, smieš sa najesť hroz­na do sýtos­ti, koľko sa ti za­chce; avšak do svojej nádoby ne­smieš nič položiť. 26 Keď voj­deš do obilia svoj­ho blížneho, smieš si na­tr­hať klasy rukou, avšak kosákom ne­smieš za­kosiť do obilia svoj­ho blížneho.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Evanjelický

26 Keď voj­deš do obilia svoj­ho blížneho, smieš si na­tr­hať klasy rukou, avšak kosákom ne­smieš za­kosiť do obilia svoj­ho blížneho.

Ekumenický

26 Keď pôj­deš obil­ným poľom svoj­ho blížneho, smieš si rukou na­tr­hať klasy, ale kosákom ich zožínať ne­smieš.

Bible21

26 Půjdeš-li obi­lím svého bližního, můžeš tr­hat kla­sy, ale ne­smíš na obi­lí svého bližního vztáhnout srp.