Evanjelický5. Mojžišova23,23

5. Mojžišova 23:23

Deuteronomium

Ak sa zdržíš sľubovania, nebudeš mať hriech.


Verš v kontexte

22 Ak dáš sľub Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ne­meškaj ho spl­niť, lebo ťa Hos­podin, tvoj Boh, určite vez­me na zod­poved­nosť a budeš mať hriech. 23 Ak sa zdržíš sľubovania, nebudeš mať hriech. 24 Avšak usilov­ne za­chovávaj, čo vy­šlo z tvojich úst, a splň, čo si sľúbil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ako dob­rovoľnú obeť, ako si to vy­riekol vlast­nými ús­tami.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

23 No, to, čo vy­šlo z tvojich rtov, budeš os­tríhať, a učiníš tak, ako si sľúbil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, dob­rovoľne to, čo si vravel svojimi ús­tami.

Evanjelický

23 Ak sa zdržíš sľubovania, nebudeš mať hriech.

Ekumenický

23 Ak nebudeš sľubovať, ne­zhrešíš.

Bible21

23 Zdržet se sli­bu však není žádný hřích.