Evanjelický5. Mojžišova23,11

5. Mojžišova 23:11

Deuteronomium

Ak bude medzi vami muž, nečis­tý pre nočnú príhodu, nech vy­j­de von za tábor; ne­smie vkročiť do tábora.


Verš v kontexte

10 Keď budeš tiah­nuť s táborom proti svojim ne­priateľom, varuj sa akej­koľvek ne­prís­toj­nos­ti. 11 Ak bude medzi vami muž, nečis­tý pre nočnú príhodu, nech vy­j­de von za tábor; ne­smie vkročiť do tábora. 12 V pod­večer umyje sa vodou a pri západe sln­ka smie vkročiť do tábora.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď sa bude chýliť k večeru, umyje sa vodou, a keď zaj­de sln­ko, voj­de do tábora.

Evanjelický

11 Ak bude medzi vami muž, nečis­tý pre nočnú príhodu, nech vy­j­de von za tábor; ne­smie vkročiť do tábora.

Ekumenický

11 Ak bude medzi vami muž znečis­tený nočným výtokom semena, musí vy­j­sť z tábora a ne­smie doň voj­sť.

Bible21

11 Jest­liže se mezi vá­mi někdo znečis­tí noční příhodou, ať vy­jde ven za tá­bor. Ne­smí vkročit do tá­bo­ra.