Evanjelický5. Mojžišova23,1

5. Mojžišova 23:1

Deuteronomium

Nech si ni­kto ne­vez­me za manžel­ku ženu svoj­ho ot­ca, ani nech nezo­dvih­ne pri­krýv­ku svoj­ho ot­ca.


Verš v kontexte

1 Nech si ni­kto ne­vez­me za manžel­ku ženu svoj­ho ot­ca, ani nech nezo­dvih­ne pri­krýv­ku svoj­ho ot­ca. 2 Nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho, kto má rozm­liaždené po­hlav­né ús­troje a zmr­začený mužs­ký úd. 3 Nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho miešanec - bas­tard, ani jeho desiate po­kolenie nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

1 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho ten, ktorý by bol od­mužený rozm­liaždením semeníka, ani ten, ktorý by mal od­rezaný úd výlevu.

Evanjelický

1 Nech si ni­kto ne­vez­me za manžel­ku ženu svoj­ho ot­ca, ani nech nezo­dvih­ne pri­krýv­ku svoj­ho ot­ca.

Ekumenický

1 Ni­kto si ne­smie vziať za manžel­ku ženu svoj­ho otca ani nena­dvih­ne okraj ot­covej pri­krýv­ky.

Bible21

1 Nikdo si ne­smí vzít manželku svého otce – tím by zne­u­ctil svého ot­ce.