Evanjelický5. Mojžišova22,29

5. Mojžišova 22:29

Deuteronomium

vtedy dá muž, ktorý s ňou spal, ot­covi devy päťdesiat striebor­ných a bude mu ženou pre­to, že ju zne­uc­til. Ne­smie ju ni­kdy pre­pus­tiť.


Verš v kontexte

27 Lebo ju stretol na poli, za­snúbená deva kričala, ale nebolo, kto by jej po­mohol. 28 Keby muž stretol devu-pan­nu, ktorá by nebola za­snúbená, a keby ju schytil, spal by s ňou a pri­stih­li by ich, 29 vtedy dá muž, ktorý s ňou spal, ot­covi devy päťdesiat striebor­ných a bude mu ženou pre­to, že ju zne­uc­til. Ne­smie ju ni­kdy pre­pus­tiť.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

29 vtedy dá muž, ktorý ležal s ňou, ot­covi diev­ky päťdesiat šek­lov striebra, a bude mu ženou, za to, že ju ponížil, nebude ju môcť po­slať preč po všet­ky svoje dni.

Evanjelický

29 vtedy dá muž, ktorý s ňou spal, ot­covi devy päťdesiat striebor­ných a bude mu ženou pre­to, že ju zne­uc­til. Ne­smie ju ni­kdy pre­pus­tiť.

Ekumenický

29 muž, ktorý s ňou súložil, dá ot­covi devy päťdesiat striebor­ných a bude mu ženou, lebo ju zne­uc­til. Ne­smie ju ni­kdy pre­pus­tiť.

Bible21

29 dá ten muž její­mu otci pa­desát še­ke­lů stříb­ra a ta dívka se stane jeho manželkou. Zne­u­ctil ji, a tak ji po ce­lý svůj život ne­smí pro­pustit.