Evanjelický5. Mojžišova22,22

5. Mojžišova 22:22

Deuteronomium

Keby pri­stih­li muža, ktorý spal s vy­datou ženou, nech zo­mrú obi­dvaja: muž, ktorý spal so ženou, i žena. Tak od­stráň zlo z Iz­raela!


Verš v kontexte

21 vtedy vy­vedú devu ku vchodu domu jej otca a mužovia toho mes­ta ju ukameňujú až na sm­rť, lebo spáchala nehaneb­nosť v Iz­raeli, keď smil­nila v ot­cov­skom dome. Tak od­stráň zlo zo svoj­ho pro­stredia! 22 Keby pri­stih­li muža, ktorý spal s vy­datou ženou, nech zo­mrú obi­dvaja: muž, ktorý spal so ženou, i žena. Tak od­stráň zlo z Iz­raela! 23 Keby bola deva-pan­na za­snúbená s mužom, a stretol by ju v mes­te iný muž, a spal by s ňou,

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

22 Keby bol nie­kto naj­dený, že leží so ženou, vy­datou za muža, vtedy zo­mrú obi­dvaja, i muž, ktorý ležal so ženou, i žena, a od­praceš také zlo z Iz­raela.

Evanjelický

22 Keby pri­stih­li muža, ktorý spal s vy­datou ženou, nech zo­mrú obi­dvaja: muž, ktorý spal so ženou, i žena. Tak od­stráň zlo z Iz­raela!

Ekumenický

22 Keby pri­stih­li muža pri súloži s vydatou ženou, nech zo­mrú obaja, muž, ktorý s ňou súložil, i žena. Tak od­strániš zlo z Izraela.

Bible21

22 Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, ať oba zemřou – muž, který s tou ženou spal, i ta že­na. Od­straň z Iz­rae­le zlo!