Evanjelický5. Mojžišova22,2

5. Mojžišova 22:2

Deuteronomium

Ale ak ti nie je tvoj brat na­blíz­ku, alebo ak ho ne­poz­náš, vez­mi ich do svoj­ho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať; po­tom mu ich vráť.


Verš v kontexte

1 Keby si videl blúdiaceho vola alebo ovcu svoj­ho brata, ne­odop­ri im po­moc, ale určite ich pri­veď späť svoj­mu bratovi. 2 Ale ak ti nie je tvoj brat na­blíz­ku, alebo ak ho ne­poz­náš, vez­mi ich do svoj­ho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať; po­tom mu ich vráť. 3 Tak urob s jeho oslom i s jeho odevom, i s každou vecou svoj­ho brata, ktorá sa mu stratila, a ty si ju našiel; ne­smieš odo­prieť svoju po­moc.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

2 A keby tvoj brat nebol blízko teba, a ne­znal by si ho, do­vedieš to do svoj­ho domu, a bude u teba, do­kiaľ ho nebude hľadať tvoj brat, a vrátiš mu ho.

Evanjelický

2 Ale ak ti nie je tvoj brat na­blíz­ku, alebo ak ho ne­poz­náš, vez­mi ich do svoj­ho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať; po­tom mu ich vráť.

Ekumenický

2 Keď však tvoj brat nie je na­blíz­ku a ty ho ne­poz­náš, priženieš ich do svoj­ho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať. Po­tom mu ich vráť.

Bible21

2 Pokud tvůj bra­tr ne­byd­lí po­blíž ane­bo ho ne­znáš, přiveď to zvíře k sobě do­mů, ať u tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bra­tr ne­bu­de ptát. Teh­dy mu je vrátíš.