Evanjelický5. Mojžišova2,25

5. Mojžišova 2:25

Deuteronomium

Toh­to dňa začnem vzbudzovať strach a bázeň pred tebou u všet­kých národov pod nebom, ktoré sa budú triasť a chvieť pred tebou, keď počujú zvesť o tebe.


Verš v kontexte

24 Po­ber­te sa, daj­te sa na ces­tu a prej­dite cez rieku Ar­nón! Hľa, vy­dal som ti do rúk Amorej­ca Síchóna, chešbón­skeho kráľa, i jeho krajinu! Začni ju dobýjať a pusť sa s ním do voj­ny! 25 Toh­to dňa začnem vzbudzovať strach a bázeň pred tebou u všet­kých národov pod nebom, ktoré sa budú triasť a chvieť pred tebou, keď počujú zvesť o tebe. 26 Po­tom som z púšte Kedémót po­slal po­slov k chešbón­skemu kráľovi Síchónovi s po­sols­tvom po­koja a od­kázal som:

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 Tohoto dňa začnem dávať tvoj strach a tvoju bázeň na ľudí pod celým nebom. Tí, ktorí počujú zvesť o tebe, budú sa triasť a budú sa svíjať od strachu pred tebou.

Evanjelický

25 Toh­to dňa začnem vzbudzovať strach a bázeň pred tebou u všet­kých národov pod nebom, ktoré sa budú triasť a chvieť pred tebou, keď počujú zvesť o tebe.

Ekumenický

25 Už dnes začnem na­háňať hrôzu a strach pred tebou medzi národ­mi kdekoľvek pod nebom. Tie sa budú triasť a chvieť pred tebou, len čo sa do­počujú o tebe.

Bible21

25 Dnes za­čínám na náro­dy pode vším ne­bem pouštět strach a hrů­zu z te­be. Až o to­bě us­lyší, bu­dou se před te­bou třást a chvět se úzkostí.“