Evanjelický5. Mojžišova18,8

5. Mojžišova 18:8

Deuteronomium

Nech užívajú rov­naký podiel bez ohľadu na­to, čo ktorý predal z ot­cov­ského majet­ku.


Verš v kontexte

7 smie konať službu v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, ako všet­ci jeho bratia, levíti, ktorí tam stoja v službe pred Hos­podinom. 8 Nech užívajú rov­naký podiel bez ohľadu na­to, čo ktorý predal z ot­cov­ského majet­ku. 9 Keď voj­deš do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, ne­uč sa konať podľa ohav­nos­tí tamojších národov.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

8 Rov­naký podiel budú jesť, krome toho, čo ktorý z nich do­stal za predané z ot­cov­ského majetku.

Evanjelický

8 Nech užívajú rov­naký podiel bez ohľadu na­to, čo ktorý predal z ot­cov­ského majet­ku.

Ekumenický

8 Bude požívať ten is­tý podiel bez ohľadu na to, čo môže každý zís­kať z predaja ot­cov­ského majet­ku.

Bible21

8 Bu­dou jíst stejný podíl bez ohle­du na to, co kdo pro­dal po ot­cích.