Evanjelický5. Mojžišova18,21

5. Mojžišova 18:21

Deuteronomium

Možno si po­mys­líš: Ako po­známe, ktoré slovo nehovoril Hos­podin?


Verš v kontexte

20 Avšak prorok, ktorý by si trúfal hovoriť v mojom mene, čo som mu neroz­kázal hovoriť, alebo kto by pre­hovoril v mene cudzích bohov, ten prorok nech zo­mrie! 21 Možno si po­mys­líš: Ako po­známe, ktoré slovo nehovoril Hos­podin? 22 Slovo, ktoré po­vie prorok v mene Hos­podinovom, a ne­us­kutoční sa ani ne­spl­ní, to je slovo, ktoré Hos­podin ne­vyriekol. Z trúfalos­ti to hovoril prorok; neboj sa ho!

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

21 A keby si po­vedal vo svojom srd­ci: Jako po­známe slovo, ktoré nehovoril Hos­podin?

Evanjelický

21 Možno si po­mys­líš: Ako po­známe, ktoré slovo nehovoril Hos­podin?

Ekumenický

21 Možno si po­mys­líš: Podľa čoho po­známe, ktoré slovo ne­povedal Hos­podin?

Bible21

21 Můžeš si říci: „Jak po­zná­me, že to slovo ne­mluví Hospodin?“