Evanjelický5. Mojžišova18,20

5. Mojžišova 18:20

Deuteronomium

Avšak prorok, ktorý by si trúfal hovoriť v mojom mene, čo som mu neroz­kázal hovoriť, alebo kto by pre­hovoril v mene cudzích bohov, ten prorok nech zo­mrie!


Verš v kontexte

19 Kto však ne­pos­lúch­ne moje slová, ktoré vy­sloví v mojom mene, toho vez­mem na zod­poved­nosť. 20 Avšak prorok, ktorý by si trúfal hovoriť v mojom mene, čo som mu neroz­kázal hovoriť, alebo kto by pre­hovoril v mene cudzích bohov, ten prorok nech zo­mrie! 21 Možno si po­mys­líš: Ako po­známe, ktoré slovo nehovoril Hos­podin?

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale prorok, ktorý by sa spup­ne od­vážil hovoriť slovo v mojom mene, to, čoho som mu ne­prikázal hovoriť, a ktorý by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zo­mrie.

Evanjelický

20 Avšak prorok, ktorý by si trúfal hovoriť v mojom mene, čo som mu neroz­kázal hovoriť, alebo kto by pre­hovoril v mene cudzích bohov, ten prorok nech zo­mrie!

Ekumenický

20 No prorok, ktorý by sa v mojom mene opovážil hovoriť niečo, čo som ne­prikázal, alebo by hovoril v mene iných bohov, taký prorok nech zo­mrie.

Bible21

20 Kdy­by se však nějaký pro­rok opo­vážil pro­mlu­vit mým jménem slovo, které jsem mu ne­svěřil, ta­kový pro­rok ať zemře stejně, jako kdy­by mlu­vil jménem cizích bohů.“