Evanjelický5. Mojžišova18,19

5. Mojžišova 18:19

Deuteronomium

Kto však ne­pos­lúch­ne moje slová, ktoré vy­sloví v mojom mene, toho vez­mem na zod­poved­nosť.


Verš v kontexte

18 Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst, i bude im hovoriť všet­ko, čo pri­kážem. 19 Kto však ne­pos­lúch­ne moje slová, ktoré vy­sloví v mojom mene, toho vez­mem na zod­poved­nosť. 20 Avšak prorok, ktorý by si trúfal hovoriť v mojom mene, čo som mu neroz­kázal hovoriť, alebo kto by pre­hovoril v mene cudzích bohov, ten prorok nech zo­mrie!

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

19 A stane sa, že ten, kto by ne­počúval na moje slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, ponesie svoju vinu, a ja to budem vy­hľadávať od neho.

Evanjelický

19 Kto však ne­pos­lúch­ne moje slová, ktoré vy­sloví v mojom mene, toho vez­mem na zod­poved­nosť.

Ekumenický

19 Kto ne­pos­lúch­ne moje slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, toho vez­mem na zod­poved­nosť.

Bible21

19 Kdoko­li ne­po­s­lech­ne má slova, která pro­mluví mým jménem, s ta­kovým zúč­tu­ji já sám.