Evanjelický5. Mojžišova18,18

5. Mojžišova 18:18

Deuteronomium

Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst, i bude im hovoriť všet­ko, čo pri­kážem.


Verš v kontexte

17 Hos­podin mi riekol: Dob­ré bolo, čo hovorili. 18 Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst, i bude im hovoriť všet­ko, čo pri­kážem. 19 Kto však ne­pos­lúch­ne moje slová, ktoré vy­sloví v mojom mene, toho vez­mem na zod­poved­nosť.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

18 Proroka im vzbudím zp­ro­stred ich bratov, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst, a bude im hovoriť všet­ko, čo mu pri­kážem.

Evanjelický

18 Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst, i bude im hovoriť všet­ko, čo pri­kážem.

Ekumenický

18 Vzbudím im proroka ako si ty spomedzi ich bratov. Do úst mu vložím svoje slová a on im po­vie všet­ko, čo mu pri­kážem.

Bible21

18 Zpro­střed je­jich bra­trů jim vzbudím pro­roka, jako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim po­ví vše, co mu přikáži.