Evanjelický5. Mojžišova18,17

5. Mojžišova 18:17

Deuteronomium

Hos­podin mi riekol: Dob­ré bolo, čo hovorili.


Verš v kontexte

16 cel­kom tak, ako si žiadal od Hos­podina, svoj­ho Boha, na Chórebe, v deň zhromaždenia, keď si hovoril: Nech viac ne­počujem hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, ani nech viac ne­vidím ten­to veľký oheň, aby som nezom­rel. 17 Hos­podin mi riekol: Dob­ré bolo, čo hovorili. 18 Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst, i bude im hovoriť všet­ko, čo pri­kážem.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

17 A Hos­podin mi po­vedal: Dob­re hovoria, čo hovoria.

Evanjelický

17 Hos­podin mi riekol: Dob­ré bolo, čo hovorili.

Ekumenický

17 Hos­podin mi po­vedal: Dob­re to vraveli.

Bible21

17 Teh­dy mi Hos­po­din ře­kl: „Dobře to po­vědě­li.