Evanjelický5. Mojžišova18,15

5. Mojžišova 18:15

Deuteronomium

Hos­podin, tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvoj­ho pro­stredia, spomedzi tvojich bratov; toho po­slúchaj­te -


Verš v kontexte

14 Lebo tieto národy, ktoré máš vy­hnať, počúvajú vy­kladačov znamení a vešt­cov. Tebe to však Hos­podin, tvoj Boh, nedovolil. 15 Hos­podin, tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvoj­ho pro­stredia, spomedzi tvojich bratov; toho po­slúchaj­te - 16 cel­kom tak, ako si žiadal od Hos­podina, svoj­ho Boha, na Chórebe, v deň zhromaždenia, keď si hovoril: Nech viac ne­počujem hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, ani nech viac ne­vidím ten­to veľký oheň, aby som nezom­rel.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

15 Hos­podin, tvoj Bôh, ti vzbudí proroka z tvoj­ho stredu, zpomedzi tvojich bratov, ako som ja, na toho budete počúvať,

Evanjelický

15 Hos­podin, tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvoj­ho pro­stredia, spomedzi tvojich bratov; toho po­slúchaj­te -

Ekumenický

15 Hos­podin, tvoj Boh, ti vzbudí proroka, ako som ja, spomedzi vás, z tvojich bratov. Toho po­slúchaj­te.

Bible21

15 Hos­po­din, tvůj Bůh, ti zpro­střed tvých bra­trů vzbudí pro­roka, jako jsem já – toho po­s­lou­chej­te.