Evanjelický5. Mojžišova18,13

5. Mojžišova 18:13

Deuteronomium

Buď bez­úhon­ný pred Hos­podinom, svojím Bohom.


Verš v kontexte

12 Lebo je Hos­podinovi ohav­ný každý, kto robí tieto veci. Pre tieto ohav­nos­ti ich vy­háňa Hos­podin, tvoj Boh, spred teba. 13 Buď bez­úhon­ný pred Hos­podinom, svojím Bohom. 14 Lebo tieto národy, ktoré máš vy­hnať, počúvajú vy­kladačov znamení a vešt­cov. Tebe to však Hos­podin, tvoj Boh, nedovolil.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

13 Do­konalý budeš s Hos­podinom, svojím Bohom,

Evanjelický

13 Buď bez­úhon­ný pred Hos­podinom, svojím Bohom.

Ekumenický

13 Buď bez­úhon­ný pred Hos­podinom, svojím Bohom.

Bible21

13 Buď cele od­dán Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu.