Evanjelický5. Mojžišova12,23

5. Mojžišova 12:23

Deuteronomium

Len v tom buď pev­ný, aby si nejedol krv, lebo krv je život. Nejedz život s mäsom!


Verš v kontexte

22 Avšak budeš to jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň: nečis­tý i čis­tý môžu to jesť spolu. 23 Len v tom buď pev­ný, aby si nejedol krv, lebo krv je život. Nejedz život s mäsom! 24 Nejedz ju, ale vy­lej ju na zem ako vodu!

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

23 Len buď sil­ný, aby si nejedol kr­vi, lebo krv je dušou, a p­reto nebudeš jesť duše s mäsom.

Evanjelický

23 Len v tom buď pev­ný, aby si nejedol krv, lebo krv je život. Nejedz život s mäsom!

Ekumenický

23 Len sa ov­lád­ni, aby si nejedol krv, lebo krv je život, pre­to nejedz mäso spolu so životom.

Bible21

23 Jen se utvrď v tom, abys ne­je­dl krev – vž­dyť krev, to je život! Ne­smíš tedy s ma­sem jíst jeho život.