Evanjelický5. Mojžišova12,22

5. Mojžišova 12:22

Deuteronomium

Avšak budeš to jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň: nečis­tý i čis­tý môžu to jesť spolu.


Verš v kontexte

21 Ak bude ďaleko od teba mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, aby tam položil svoje meno, môžeš za­biť zo svoj­ho dobyt­ka a oviec, ktoré ti Hos­podin dal, ako som ti pri­kázal, môžeš jesť vo svojich bránach, koľko sa ti zažiada. 22 Avšak budeš to jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň: nečis­tý i čis­tý môžu to jesť spolu. 23 Len v tom buď pev­ný, aby si nejedol krv, lebo krv je život. Nejedz život s mäsom!

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale to budeš jesť iba tak, ako sa jie srna alebo jeleň; nečis­tý i čis­tý to bude spolu jesť.

Evanjelický

22 Avšak budeš to jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň: nečis­tý i čis­tý môžu to jesť spolu.

Ekumenický

22 Môžeš z toho jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň, a môže ho jesť nečis­tý aj čis­tý.

Bible21

22 Smíš je jíst stejně, jako se jí gaze­la či je­len; smí je jíst nečis­tý stejně jako čis­tý.