Evanjelický5. Mojžišova11,30

5. Mojžišova 11:30

Deuteronomium

Ako je známe, tieto ležia za Jor­dánom, za ces­tou smerujúcou k západu sln­ka, v krajine Kanaán­cov, ktorí bývajú v Arábe, na­proti Gil­gálu pri dube Móreho.


Verš v kontexte

29 Keď ťa Hos­podin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú ideš za­brať, vy­slov požeh­nanie na vr­chu Gerizím a kliat­bu na vr­chu Ébal. 30 Ako je známe, tieto ležia za Jor­dánom, za ces­tou smerujúcou k západu sln­ka, v krajine Kanaán­cov, ktorí bývajú v Arábe, na­proti Gil­gálu pri dube Móreho. 31 Lebo vy prej­dete cez Jor­dán, aby ste vtiah­li a za­brali krajinu, ktorú vám dáva Hos­podin, váš Boh. Keď ju za­beriete a budete v nej bývať,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

30 Hľa, či nie sú oba vr­chy za Jor­dánom, za ces­tou na západe sln­ka, v zemi Kananeja, ktorý býva na rovine na­proti Gil­galu, pri dúb­rave Móre?

Evanjelický

30 Ako je známe, tieto ležia za Jor­dánom, za ces­tou smerujúcou k západu sln­ka, v krajine Kanaán­cov, ktorí bývajú v Arábe, na­proti Gil­gálu pri dube Móreho.

Ekumenický

30 Tie sú za Jor­dánom, za ces­tou smerujúcou k západu sln­ka, v krajine Kanaánčanov, ktorí bývajú v Arábe na­proti Gil­gálu pri Móreho dube.

Bible21

30 (Obě jsou za Jordánem, kus ces­ty směrem na západ, v zemi Kananej­ců byd­lících na pláni pro­ti Gilgalu po­blíž háje Mo­re.)