Evanjelický5. Mojžišova11,25

5. Mojžišova 11:25

Deuteronomium

Ni­kto ne­ob­stojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hos­podin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vkročíte, tak, ako vám hovoril.


Verš v kontexte

24 Každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše; od púšte až po Libanon, od Veľrieky, rieky Euf­rat až po Západ­né more bude vaše územie. 25 Ni­kto ne­ob­stojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hos­podin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vkročíte, tak, ako vám hovoril. 26 Aj­hľa, pred­kladám vám dnes po žeh­nanie i kliat­bu.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

25 Ni­kto ne­ob­stojí pred vami; váš strach a vašu bázeň dá Hos­podin, váš Bôh, na tvár celej zeme, po ktorej budete šliapať, tak ako vám hovoril.

Evanjelický

25 Ni­kto ne­ob­stojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hos­podin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vkročíte, tak, ako vám hovoril.

Ekumenický

25 Ni­kto ne­ob­stojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hos­podin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vstúpite, tak ako vám po­vedal.

Bible21

25 Nikdo před vá­mi ne­ob­sto­jí; Hos­po­din, váš Bůh, uve­de strach a hrů­zu z vás na ce­lou zem, kamko­li šlápnete, jak vám po­věděl.