Evanjelický5. Mojžišova11,18

5. Mojžišova 11:18

Deuteronomium

Vložte si tieto moje slová do svoj­ho srd­ca a do duše a pri­viažte si ich ako znamenia na svoje ruky; i budete ich mať ako pás­ku na čele medzi svojimi očami.


Verš v kontexte

17 Lebo hnev Hos­podinov by vzplanul proti vám, On by za­tvoril nebesá a nebolo by dažďa, zem by ne­vydala svoje úrody a vy by ste rých­lo vy­hynuli v dob­rej krajine, ktorú vám Hos­podin dáva. 18 Vložte si tieto moje slová do svoj­ho srd­ca a do duše a pri­viažte si ich ako znamenia na svoje ruky; i budete ich mať ako pás­ku na čele medzi svojimi očami. 19 Po­učte o nich svoje deti; hovor im o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pôj­deš ces­tou, keď budeš líhať i keď budeš vstávať.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale si položíte tieto moje slová na svoje srd­ce, a na svoju dušu a pri­viažete si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomien­ku medzi vašimi očami.

Evanjelický

18 Vložte si tieto moje slová do svoj­ho srd­ca a do duše a pri­viažte si ich ako znamenia na svoje ruky; i budete ich mať ako pás­ku na čele medzi svojimi očami.

Ekumenický

18 Za­chovaj­te si tieto slová v srdci a v mysli, pri­viažte si ich ako znamenie na ruky a budete ich mať ako čelen­ku medzi očami.

Bible21

18 Ulož­te si tato má slova v srd­ci a v duši, přivaž­te si je jako zna­mení na ruku a jako pásek na če­lo.