Evanjelický5. Mojžišova11,15

5. Mojžišova 11:15

Deuteronomium

a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a na­sýtiš sa.


Verš v kontexte

14 tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, jesen­ný i jar­ný dážď; zo­berieš svoje obilie i svoj mušt i olej 15 a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a na­sýtiš sa. 16 Dbaj­te, aby sa vaše srd­ce nedalo zviesť, aby ste ne­od­bočili, ne­slúžili iným bohom a nek­laňali sa im.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

15 A dám bylinu na tvojom poli pre tvoje hovädá, a budeš jesť a na­sýtiš sa.

Evanjelický

15 a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a na­sýtiš sa.

Ekumenický

15 I trávu ti dám na poli pre tvoj dobytok a naješ sa do­sýta.

Bible21

15 Na tvých pas­t­vinách dám vy­růst trávě pro tvůj do­by­tek. Bu­deš moci jíst do sytosti.