Evanjelický5. Mojžišova11,14

5. Mojžišova 11:14

Deuteronomium

tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, jesen­ný i jar­ný dážď; zo­berieš svoje obilie i svoj mušt i olej


Verš v kontexte

13 Ak budete na­ozaj po­slúchať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, totiž, aby ste milovali Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžili Mu celým srd­com a celou dušou, 14 tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, jesen­ný i jar­ný dážď; zo­berieš svoje obilie i svoj mušt i olej 15 a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a na­sýtiš sa.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

14 že dám vašej zemi dážď na jeho čas, ran­ný i po­zdný, a budeš spratávať svoje obilie i svoju vín­nu šťavu i svoj olej.

Evanjelický

14 tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, jesen­ný i jar­ný dážď; zo­berieš svoje obilie i svoj mušt i olej

Ekumenický

14 dám dážď vašej krajine v pravý čas, dážď jesen­ný i jar­ný, a budeš zbierať obilie, mušt a olej.

Bible21

14 dám vaší zemi déšť v patřičný čas – déšť na podzim i na jaře, abys mohl sklízet své obi­lí, víno i olej.