Evanjelický5. Mojžišova11,11

5. Mojžišova 11:11

Deuteronomium

Krajina, ktorú idete zau­jať, je krajinou vr­chov a údolí; vodu pije z nebes­kého dažďa;


Verš v kontexte

10 Krajina, ktorú pri­chádzaš zau­jať, nie je ako Egypt, z ktorého ste vy­šli, v ktorom si sial svoje semeno a ktorý si za­vlažoval prácou svojich nôh ako zeleninovú záh­radu. 11 Krajina, ktorú idete zau­jať, je krajinou vr­chov a údolí; vodu pije z nebes­kého dažďa; 12 je krajinou, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Boh; oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiat­ku do kon­ca roku.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva, je zem, v ktorej sú vrchy a doliny, ktorá pije vodu, keď prší dážď z neba,

Evanjelický

11 Krajina, ktorú idete zau­jať, je krajinou vr­chov a údolí; vodu pije z nebes­kého dažďa;

Ekumenický

11 Krajina, do ktorej sa uberáte a ktorú máte ob­sadiť, je krajina vr­chov a plání. Vodu pije z nebeského dažďa.

Bible21

11 Země, kte­rou jdete ob­sa­dit, je země hor a údo­lí, za­vlažovaná ne­bes­kým deštěm.