Evanjelický5. Mojžišova10,6

5. Mojžišova 10:6

Deuteronomium

Iz­rael­ci sa po­hli z Beerót-Bené-Jaakánu do Mósery. Tam zo­mrel Áron, tam ho po­chovali a kňaz­skú službu mies­to neho vy­konával jeho syn Eleázár.


Verš v kontexte

5 Nato som sa ob­rátil, zo­stúpil z vr­chu a uložil do­sky do truh­ly, ktorú som urobil, a ony zo­stali tam, ako mi pri­kázal Hos­podin. 6 Iz­rael­ci sa po­hli z Beerót-Bené-Jaakánu do Mósery. Tam zo­mrel Áron, tam ho po­chovali a kňaz­skú službu mies­to neho vy­konával jeho syn Eleázár. 7 Od­tiaľ sa po­hli do Gud­gódy a z Gud­gódy do Jot­baty, krajiny po­tokov.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 A synovia Iz­raelovi sa rušali z Beerót-bené-jaakána do Mósera. Tam zo­mrel Áron a tam je i pochovaný, a kňaz­ský úrad konal Eleazár, jeho syn, mies­to neho.

Evanjelický

6 Iz­rael­ci sa po­hli z Beerót-Bené-Jaakánu do Mósery. Tam zo­mrel Áron, tam ho po­chovali a kňaz­skú službu mies­to neho vy­konával jeho syn Eleázár.

Ekumenický

6 Po­tom Iz­raeliti od­išli z Beerót-Jaakánu do Mósery. Tam Áron zo­mrel a tam ho aj po­chovali. Kňaz­skú službu na­mies­to neho vy­konával jeho syn Eleazár.

Bible21

6 Synové Iz­rae­le táh­li od studní Bne-jaakan do Mose­ry. Tam zemřel Áron a tam byl po­chován. Na jeho místě pak ko­nal kněžs­kou službu jeho syn Ele­azar.