Evanjelický5. Mojžišova10,2

5. Mojžišova 10:2

Deuteronomium

Ja na­píšem na do­sky slová, čo boli na pr­vých do­skách, ktoré si roz­bil, a ty ich vlož do truh­ly.


Verš v kontexte

1 V tom čase riekol mi Hos­podin: Vy­kreš si dve kamen­né do­sky, podob­né pr­vým, vy­stúp ku mne na vrch a urob si drevenú truh­lu. 2 Ja na­píšem na do­sky slová, čo boli na pr­vých do­skách, ktoré si roz­bil, a ty ich vlož do truh­ly. 3 Nato urobil som truh­lu z akáci­ového dreva, vy­kresal som dve kamen­né do­sky, podob­né pr­vým, a vy­stúpil som na vrch s oboma do­skami v rukách.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 Na­píšem na do­sky slová, ktoré boly na tam­tých prvých do­skách, ktoré si roz­bil, a vložíš ich do truh­ly.

Evanjelický

2 Ja na­píšem na do­sky slová, čo boli na pr­vých do­skách, ktoré si roz­bil, a ty ich vlož do truh­ly.

Ekumenický

2 Ja na­píšem na tabule slová, čo boli na pr­vých tabuliach, ktoré si roz­bil, a vlož ich do ar­chy.

Bible21

2 Já na ty des­ky na­píšu slova, která byla na oněch prvních des­kách, jež jsi roz­tříš­til, a ty je uložíš do truhly.“