Evanjelický5. Mojžišova10,10

5. Mojžišova 10:10

Deuteronomium

Ja som však stál štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí na vr­chu ako pred­tým - a Hos­podin ma vy­slyšal i ten­toraz: Hos­podin ťa už nech­cel za­hubiť.


Verš v kontexte

9 Pre­to sa Lévímu nedos­talo podielu ani dedičného vlast­níc­tva s jeho brat­mi. Hos­podin sám je jeho dedičným vlast­níc­tvom, ako mu po­vedal Hos­podin, tvoj Boh. 10 Ja som však stál štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí na vr­chu ako pred­tým - a Hos­podin ma vy­slyšal i ten­toraz: Hos­podin ťa už nech­cel za­hubiť. 11 Riekol mi Hos­podin: Vstaň, choď a kráčaj na čele ľudu; nech voj­dú a nech za­berú krajinu, ktorú som prísahou za­sľúbil dať ich ot­com.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

10 A ja som stál na vr­chu jako v tam­tie pr­vé dni, štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí. A Hos­podin ma vy­slyšal i ten raz; nech­cel ťa už po­tom Hospodin zkaziť.

Evanjelický

10 Ja som však stál štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí na vr­chu ako pred­tým - a Hos­podin ma vy­slyšal i ten­toraz: Hos­podin ťa už nech­cel za­hubiť.

Ekumenický

10 Ja som však ako pred­tým zo­stal na vr­chu štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí a Hos­podin ma aj teraz vy­počul, lebo Hos­podin ťa už nech­cel za­hubiť.

Bible21

10 Já jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako po­prvé, čtyřicet dní a čtyřicet no­cí. I tenkrát mě Hos­po­din vy­s­lyšel a svo­lil, že tě ne­za­hu­bí.