Evanjelický5. Mojžišova1,5

5. Mojžišova 1:5

Deuteronomium

Za Jor­dánom, v Moábe začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon:


Verš v kontexte

4 keď v Ed­rei porazil amorej­ského kráľa Síchóna, ktorý býval v Chešbóne, a bášán­ského kráľa Óga, ktorý býval v Aštaróte. 5 Za Jor­dánom, v Moábe začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon: 6 Hos­podin, náš Boh, nám tak­to hovoril na Chórebe: Do­sť dlho ste po­bud­li pri tom­to vr­chu.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Za Jor­dánom, v Moáb­skej zemi, začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon a po­vedal:

Evanjelický

5 Za Jor­dánom, v Moábe začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon:

Ekumenický

5 V Moábsku, za Jor­dánom, začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon:

Bible21

5 za­čal Mo­jžíš v moáb­ské zemi v Za­jordání vy­světlovat ten­to Zákon. Ře­kl: