Evanjelický5. Mojžišova1,45

5. Mojžišova 1:45

Deuteronomium

Keď ste sa vrátili, plakali ste pred Hos­podinom, ale Hos­podin ne­počúval váš hlas a ne­na­klonil k vám ucho.


Verš v kontexte

44 Vtedy vy­šli proti vám Amorej­ci, ktorí bývali na tom po­horí, prena­sledovali vás ako včely a roz­háňali vás od Séíru až po Chor­mu. 45 Keď ste sa vrátili, plakali ste pred Hos­podinom, ale Hos­podin ne­počúval váš hlas a ne­na­klonil k vám ucho. 46 Pre­to ste zo­stali v Kádeši práve tak dl­ho, ako ste tam bývali.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

45 A keď ste sa na­vrátili, plakali ste pred Hos­podinom, ale Hos­podin ne­us­lyšal vášho hlasu ani ne­na­klonil k vám svoj­ho ucha.

Evanjelický

45 Keď ste sa vrátili, plakali ste pred Hos­podinom, ale Hos­podin ne­počúval váš hlas a ne­na­klonil k vám ucho.

Ekumenický

45 Po ná­vrate ste plakali pred Hos­podinom. Hos­podin však ne­vypočul váš hlas a ne­na­klonil k vám svoj sluch.

Bible21

45 Když jste se pak vrá­ti­li, naříka­li jste před Hos­po­di­nem, ale Hos­po­din vás ne­vy­s­lyšel, ne­po­přál vám slu­chu.