Evanjelický5. Mojžišova1,38

5. Mojžišova 1:38

Deuteronomium

Józua, syn Núnov, ktorý je v tvojej službe, tam voj­de; jeho po­vzbuď, on roz­delí Iz­raelu dedičs­tvo.


Verš v kontexte

37 Aj na mňa sa na­hneval Hos­podin pre vás a riekol: Ani ty tam ne­voj­deš! 38 Józua, syn Núnov, ktorý je v tvojej službe, tam voj­de; jeho po­vzbuď, on roz­delí Iz­raelu dedičs­tvo. 39 Vaše deti, o ktorých ste hovorili, že budú korisťou, a vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoz­návajú dob­ré od zlého, oni ta voj­dú; im ju dám a oni ju zauj­mú.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

38 Jozua, syn Núnov, ktorý stojí pred tebou, ten ta voj­de; jeho po­sil­ni, lebo on ju roz­delí Iz­raelovi do dedičs­tva.

Evanjelický

38 Józua, syn Núnov, ktorý je v tvojej službe, tam voj­de; jeho po­vzbuď, on roz­delí Iz­raelu dedičs­tvo.

Ekumenický

38 Voj­de ta Jozua, syn Núna, tvoj po­moc­ník. Po­vzbudzuj ho, lebo on roz­delí Iz­raelitom krajinu do dedičného vlast­níc­tva.

Bible21

38 Jo­zue, syn Nunův, který ti po­máhá, ten tam ve­jde. Po­vzbuď ho, ne­boť on tu zemi dá za dě­dictví Iz­rae­li.