Evanjelický5. Mojžišova1,24

5. Mojžišova 1:24

Deuteronomium

Tí sa ob­rátili a vy­stúpili na po­horie, prišli po údolie Eškól a pre­skúmali ho.


Verš v kontexte

23 Páčilo sa mi to a vy­bral som spomedzi vás dvanásť mužov, z každého kmeňa jed­ného. 24 Tí sa ob­rátili a vy­stúpili na po­horie, prišli po údolie Eškól a pre­skúmali ho. 25 Vzali so sebou z plodín tej krajiny, donies­li ich k nám a podali nám správu. Po­vedali: Dob­rá je krajina, ktorú nám dáva Hos­podin, náš Boh!

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A ob­rátiac sa išli hore na vr­chy a prišli až po dolinu Eškol a prešpehovali zem.

Evanjelický

24 Tí sa ob­rátili a vy­stúpili na po­horie, prišli po údolie Eškól a pre­skúmali ho.

Ekumenický

24 Tí sa vy­brali na výz­vedy, vy­stúpili na po­horie, prišli až do údolia Eškól a pre­skúmali ho.

Bible21

24 Vy­pravi­li se vzhů­ru do hor a přiš­li až do údo­lí Eškol. Když pro­zkou­ma­li zem,